Tag: ยกกระชับผิวชลบุรี

29 September 2022

MMFU คืออะไร ทำไมถึงดีกว่า HIFU

หลายคนเคยรู้จัก HIFU (ไฮฟู) ที่ช่วยยกกระชับ ปรับรูปหน้า แต่ไม่กี่ปีมานี้เราเริ่มได้ยินคำว่า MMFU ที่ช่วยปรับรูปหน้าเหมือนกัน อยากรู้ไหมครับว่า ต่างกันอย่างไร ทำไมเราถึงบอกว่า MMFU ดีกว่าทำ HIFU

Read More