Prima – Lift วิธีปฏิบัติตัวก่อน-หลังทำ

วิธีปฏิบัติก่อน และ หลัง การทำพรีม่า ลิฟท์ ร้อยไหมด้วยคลื่นอัลตร้า ยกกระชับหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.